İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARINA İSTİNADEN VALİLİK KARARIYLA YASAKLANAN AMATÖR BALIKÇILIK YASAĞI 01 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARİYLE KALDIRILMIŞTIR.

01/06/2020 Tarih ve 2020/38 Sayılı Kararı aşağıdaki şekilde yayınlanarak Valilik kararıyla yasaklanan amatör balıkçılık av yasağı 01.06.2020 Tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan SARI  21/04/2020 tarih ve E.1193446 sayılı yazı ile su ürünleri kontrol görevlilerince su ürünleri avlak sahalarında yapılan kontrol ve denetimlerde vatandaşların virüsün bir taşıyıcıdan başka bir insana geçmesini engellemenin en etkili yollarından olan sosyal mesafe kuralına uymadıklarının gözlendiği, amatör balıkçılık faaliyetinin tarımsal üretime herhangi bir katkısının olmadığı, ayrıca insanların amatör balıkçılık faaliyeti kapsamında dışarı çıkmasını özendireceği, toplu olarak faaliyette bulunulması durumunda sosyal mesafe kuralına riayet edilemeyeceği yönündeki tespitleri nedeniyle, ilimizde gölet, baraj ve nehirlerde olta balıkçılığının ve amatör balıkçılığın ikinci bir talimata kadar yasaklanması,” şeklinde yer alan hükümlerinin iptal edildiğini ve uygulamalarının 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmesine karar verildiğini bildirdi.