Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan SARI Kurban bayramı öncesinde hayvan pazarı güzergahında yol kontrolü ve denetimleri yapılacağını hayvan sahipleri ile hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araç sahipleri 5996 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işleme maruz kalmamaları konusunda uyardı. İl içi büyükbaş hayvan sevklerinde büyükbaş hayvan pasaportlarının, küçükbaş hayvan sevklerinde ise koyun-keçi nakil belgelerinin, il dışı sevklerinde ise veteriner sağlık raporlarının alınması gerektiği vatandaşlara bildirdi. Üreticilerimizin belgesiz hayvan alım ve satımı nedeni ile mağdur olabileceğini ifade etti. Üreticilerimizin ve belgesiz hayvanlarını hayvan pazarına getirmemelerini gerektiğini belgesiz hayvanların pazara alınmayacağını ifade etti. Ayrıca Covid 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesini maske kullanmalarını ve tedbirlere uymalarını söyledi.

YOL GÜZERGAHLARINDA VE HAYVAN PAZARLARINDA DENETİMLER ARTIRILACAK

 Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan SARI ” İlimizde hayvan pazarı ve yol güzergâhlarında hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin kontrolüne yönelik denetimlerin artarak devam edileceğini bildirdi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan SARI,” Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması için hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz ettiğini vurgulayarak; İlimizdeki hayvan pazarlarında salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek amacıyla denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde önceliğimiz Çorum üreticisinin korunmasıdır. “dedi.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bir işletmede bir hayvanda görülen bulaşıcı bir hastalık, çok kısa bir süre içerisinde işletmedeki tüm hayvanları, sonrasında tüm köyü, oradan da il geneline yayılabilmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri ile de bu hastalık diğer illerdeki hayvanlara bulaşmaktadır.

Bakanlığımız mevzuatları gereği hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulması zorunludur.

İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunludur.

Hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riski nedeni ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların il dışına sevkine izin verilecektir. Ömründe İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlara ilk aşılamayı takip eden 21-30 gün sonra rapel aşılama yapılacak, rapel aşılamayı takip eden 7 gün sonra il dışına sevkine izin verilecektir.

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü SARI; “yetiştiricilerimizin kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içerisinde aşıları yapılmamış hayvanları sevketmemeleri, gerek yol kontrollerinde, gerekse hayvan pazarlarında yapılacak olan denetimlerde uygun olmayan hayvanların pazar yerine girişine kesinlikle izin verilmeyeceğini, belgesiz hayvan nakli yapan yetiştiricilere ve nakil vasıtası sahiplerine idari işlem uygulanacağını yetiştiricilerimizin ve nakil yapan araç sahiplerinin mağdur olmamaları için mevzuata uygun hareket etmelerini ” söyledi.

Yol kontrollerinde belgesiz veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 831 TL, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 128 TL, nakil vasıtası sahiplerine ise 2.781 TL idari para cezası uygulanacaktır.