Ana Sayfa Çorum'dan Güncel Haberler Gündem İl Umumi Hıfzıssıhha’nın Covid-19 Kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha’nın Covid-19 Kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Sayın Vali Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, 27/07/2020 tarihinde saat 10:00’da Valilik Binası Toplantı Salonunda OLAĞANÜSTÜ olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

İçişleri Bakanlığının 17/07/2020 tarih ve 11703 sayılı yazısında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği, belirlenen bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı, söz konusu Rehberde yer alan “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförler” ile “Market ve Süpermarketler” başlıklarında kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı düzenlemelerin yapıldığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bahsi geçen düzenlemeler ile önümüzdeki süreçte yapılması muhtemel güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi gerektiği, yapılacak kontrol ve denetimlerde söz konusu Rehberin güncel halinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

 

Ayrıca İçişleri Bakanlığının 17/07/2020 tarih ve 11703 sayılı yazısı ekinde yer alan Sağlık Bakanlığının 10/07/2020 tarih ve 1177 sayılı yazısında; 6/05/2020 tarih ve 7647 sayılı “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması Genelgesi” konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesinin 11. maddesinde yer alan “Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” maddesinin sektörden gelen talepler doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından değerlendirildiği, değerlendirme neticesinde Covid-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırma sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 (bir) metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu ifade edilmektedir.

 

Sağlık Bakanlığının söz konusu yazısının devamında, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine “Covid-19 kapsamında Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklendiği ve bu eklemelere istinaden aynı Rehberde yer alan “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığındaki “bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır” ibaresinin kaldırıldığı, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemelerin yapıldığı, benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında da Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirildiği ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularında güncelleme yapıldığı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda İlimizde;

 

MADDE 1- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 07/05/2020 tarih ve 2020/25 sayılı kararının 10. maddesinde yer alan Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine verilmemesine, ancak sakal tıraşının makine ile kısaltma şeklinde yapılabilmesine,” şeklindeki hükmün iptal edilmesine, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörelbazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi ve güncel halinin takip edilmesi şartıyla berberlerde jilet/ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesine, tıraş yapılırken 1 (bir) metre mesafe korunamayacağından ağzı ve burnu kapatan maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasına,

MADDE 2- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 07/05/2020 tarih ve 2020/25 sayılı kararının 11. maddesinde yer alanBayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin geçici süreliğine verilmemesine,” şeklindeki hükmün iptal edilmesine, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörelbazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi ve güncel halinin takip edilmesi şartıyla bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde saç ve cilt bakımı, fön çekimi, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerine izin verilmesine, söz konusu hizmetler verilirken 1 (bir) metre mesafe korunamayacağından ağzı ve burnu kapatan maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasına,

MADDE 3-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 24/03/2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararının 1. maddesinde yer alan …market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olmasına, (marketin müşterilerine hizmet sunduğu alanın 100 metrekare olması halinde, içeride bulunacak müşteri sayısının en fazla 10 kişi olmasına)” şeklindeki hükmün iptal edilmesine, market ve süpermarketlerde söz konusu uygulamanın, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde, “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında yer alan “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde uygulanmasına,

MADDE 4- Alınan kararlara uymayan kişilere/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 5- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri ve zabıta müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 6-Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 7-Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı),İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

YORUM YOK

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: