ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) KAYIT BAŞVURU TARİHİ 01.09.2020 DE SONA ERECEK

Tarım ve Orman Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı.

Yönetmeliğe göre 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuru süresi 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı,

üreticiler 1 Eylül 2020 tarihine kadar İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurularını yapabilirlecekler

 

20 Ağustos 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31219
YÖNETMELİK
Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 2020 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 1/9/2020 tarihinde sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/6/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/5/2014 29012
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2014                   29921 (Mükerrer)
2- 11/2/2016 29621
3- 15/11/2016 29889
4- 16/12/2017 30272
5- 1/12/2018 30612