İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Sayın Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, 25/08/2020 tarihinde saat 20:00’da Valilik Binası Toplantı Salonunda OLAĞANÜSTÜ olarak toplandı, gündemdeki konular görüşülerek ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

İçişleri Bakanlığının 25/08/2020 tarih ve 13677 sayılı Genelgesinde; Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, bu kapsamda 24/06/2020 tarih ve 10116 sayılı Genelgeyle, salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, 07/07/2020 tarih ve 10888 sayılı Genelge ile de köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenildiği belirtilmekte, 30/07/2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgeyle, salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede İlimizde 26/08/2020 tarihinden itibaren;

 

MADDE 1- Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik alınan tedbirlere ilave olarak,

 

  1. a) Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

 

  1. b) Düğün ve nikâh sahipleri/işletmeciler tarafından düğün ve nikâhların en fazla 1(bir) saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

 

  1. c) İşletmeciler tarafından düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

 

ç) Düğün ve nikâhlarda toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

 

  1. d) Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde düğün sahipleri/işletmeciler tarafından oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

 

MADD 2- Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

 

MADDE 3- Kolluk birimleri ve belediyeler tarafından her düğün veya nikâh merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

 

MADDE 4- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikâhlarda, İçişleri Bakanlığının 25/08/2020 tarih ve 13677 sayılı Genelgesiyle düzenlenen hususlar ile birlikte, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

 

MADDE 5- Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dâhil) yapılacak her türlü yiyecek, içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,

 

MADDE 6- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 11/08/2020 tarih ve 2020/76 sayılı kararının 3. maddesinde yer alan “İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 27/07/2020 tarih ve E.2091452 sayılı yazısında belirtilen ilgili kanunlar kapsamında kurulmuş ve ilimizde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatif ve bölge birlikleri, tarım kredi kooperatifleri ve bölge birlikleri ile üretici ve yetiştirici birliklerinin 7244 sayılı Kanunda belirtilen genel kurul toplantılarının; meteorolojik şartlara uygun olarak öncelikle açık alanlarda yapılması, güvenlik önlemlerinin alınması, toplantı yapılacak alanda oturma ve bulunma yerlerinin fiziki mesafe kuralına uygun hale getirilmesi, ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, hijyen ve temizlik kurallarına azami ölçüde uyulması, yeteri miktarda el dezenfektanı bulundurulması, gelen kişilerin kayıt altına alınması, ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 37,5 derecenin üzerinde olan kişilerin alana alınmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi şartıyla yapılmasına,” şeklindeki hükmün iptal edilmesine, söz konusu genel kurul toplantılarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 27/07/2020 tarih ve E.2091452 sayılı yazısında belirtildiği üzere 31/07/2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aya kadar ertelenmesine,

 

MADDE 7- Uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

 

MADDE 8- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri ve zabıta müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

 

MADDE 9- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

 

MADDE 10- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, Merkez Mahalle Muhtarlıklarına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.