“Mülkiyeti Belediyemize ait, Ayarık Mahallesi’nde bulunan ve imar planında 2 kat konut işaretli 2 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır. 09.10.2020 Cuma günü saat 14.30’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Katta bulunan Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olan ihaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler.”

                                                             Çorum Belediyesi Basın Birimi