5 Aralık, varlığımızın temel taşlarından birisi olan kadınlarımızın 1934 yılında gerçekleşen anayasa değişikliği ile kendilerine tanınan seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünde Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bizler de Çorum Kent konseyi kadın meclisi olarak kadınlarımızın bu özel gününü kutluyoruz.

 

Kadın hakları ve toplumda kadının konumu sadece kadınların düşünüp fikir üreteceği bir konu değildir. Toplumun parçası olan erkeklerle beraber hareket edilerek yapılabilecek bir konudur. Çünkü insan en yakınındakiyle beraber gelişmelidir. Yakınındakini geride bırakarak hareket etmek kişiye zafer kazandırabilir fakat huzur ve süreklilik sağlamaz. Günümüzde ne yazık ki kadın hakları konusunda kadınların kendilerini konumlandırdıkları yerle erkeklerin kadınları konumlandırdığı yer uyuşmadığı için sıkıntılar ortaya çıkıyor.  Örneğin kadının bağlanmak isteğine karşılık bağımlı olmak istemeyişi hemen hemen toplumun her kesiminde dini yâda geleneksel referanslarla tepkiyle karşılanıyor. Oysa dini açıdan İslam peygamberinin kadının sosyal siyasi ve kültürel hayatta yer alması için çaba sarf ettiğini ve büyük kazanımlara elde etmesine fırsat verdiğini biliyoruz. Demokratik yönetimlerin de temelde cinsiyet ayrımı yapmadan ferdin hakkı ve hukuku üzerinden hakları temellendirdiği gayet sarih olarak ortada. Bu bağlamda yapılması gereken problemlerimizin adını yeniden tanımlayarak çözüm yolları arayışına girmek olsa gerek.

 

Bir başka noktada kadına şiddet üzerinden kadın haklarının konuşulması. Bu konu maalesef kadın hakları meselesini kilitliyor. Şiddet her zaman vardı ama biz sonradan konuşmaya başladık. Ne yazık ki konuşulmayan her şey şiddete dönüşüyor.  O yüzden sorunları konuşmamız gerekiyor. Yeniden toplumun tüm kesimlerini içine alan çoklu konuşma atmosferi oluşturmak zorundayız. (cumartesi anneleri de Diyarbakır anneleri de hepsi bizim sahip çıkarak üzerinde konuşmamız gereken konularımız.) Kısaca kadınlar beraber yürüyerek toplumdaki diğer eşitleriyle birlikte sosyal siyasi ve toplumsal alanlarda toplumun parçası olmak istiyorlar.

 

Sizin aracılığınızla bir kere daha “Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86’ıncı yıl dönümünde;  bugün olduğu gibi gelecekte de inanç, düşünce ve yaşam tarzları noktasında ayrımcılığa uğramaksızın haklarının teslim edilmesini diler, 5 Aralık dünya kadın hakları gününü kutlarım. 

 

Ayşe YAZ

Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı