Ülkemizde dünyada olduğu gibi pandemi sürecinde bir çok değişim
olmuştur. Bunlardan bir taneside Kızılay tarafından organize edilen ve
hayati öneme haiz Kan stokları. Covid 19 tedirginliği yüzünden kan verme
eğiliminin azlığı , kızılay kan stoklarını olumsuz etkilemiştir. Biz,
şehrimize hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak kızılay ın
çağrısına duyarsız kalmıyor ve Şehrimizi kan vermeye davet ediyoruz.

Bu maksatla platformumuza üye tüm Sivil Toplum kuruluşlarımız başta
olmak üzere 15 aralık 2020 Saat 13:00 te KADEŞ MEYDANINDA Ülkemize kan
vermeye herkesi davet ediyoruz.