Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçları yapılandırılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı; Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarımsal Amaçlı Kooperatif tüzel kişilikleri ile ortaklarına 31/08/2020 tarihinden önce kullandırılan ve muaccel hale gelen kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süreyle taksitlendirilmesine dair 7256 sayılı ” Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun ”  17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

7256 sayılı kanun kapsamında taksitlendirmeden yararlanmak isteyen borçlular ve borçla ilgililerin en geç 31/01/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre uzatılmayacaktır. Vefat eden borçlu kooperatif ortağı için yasal mirasçılarından birisi ve/veya kefilleri borçlu adına sözleşmeleri imzalayabilir. Noterden alınacak vekâletlerde 7256 Sayılı Kanundan yararlanmak istendiği belirtilecektir. Hazırlanacak taksitlendirme sözleşmelerinin ise 30/06/2021 tarihine kadar imzalanması gerekmektedir. Taksitlendirme sözleşmeleri 5 eşit taksit şeklinde düzenlenecek olup ilk taksit ödemesinin vadesi 30 Kasım 2021 tarihidir. Değerli üreticilerimize ilanen duyurulur. Dedi