Hitit Akademi Derneğimizin Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğü; İçişleri
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen “Nikonya’yı Çorum
yapan Gönül Sultanları Projesi” başarı ile tamamlanmıştır. Proje ile Rum’dan Anadolu’ya, Nikonya’dan
Çorum’a doğru yaşanan köklü medeniyet dönüşümünde büyük önem arz eden Elvan Çelebi, Koyunbaba,
Seyyid Murad-ı Veli ve Hasan Balım Sultan gibi tarihi ve manevi şahsiyetlerin hayatı ve faaliyetleri
belgesellerle tanıtılmaya çalışılmıştır. Çekilen belgesellerin söz konusu manevi şahsiyetlerin ve tarihi
mekânların tanıtımına, Çorum’da inanç turizminin gelişmesine önemli katkılar sunacağı
düşünülmektedir. Proje kapsamında bir taraftan da gençlerimize milli ve manevi değerlerimizin
öğretilmesi, bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla Hitit Üniversitesi
öğrencileri ile gruplar halinde pandemi süreci müsaade ettiği oranda söz konusu tarihi mekânlara,
akademisyenler eşliğinde eğitim amaçlı geziler düzenlenmiştir. Projenin bir diğer eğitim ayağında ise
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencilerinin
mesleki, teknik eğitim bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmış, bu bağlamda öğrencilerimiz yer
yer belgesel çekim yerlerine götürülerek sürece katılmaları sağlanmıştır. Proje kapsamında hem söz
konusu tarihi şahsiyetleri tanıtan hem de belgesel çekim süreçlerini içeren kitapçıklar hazırlanmış,
belgeseller dvd şeklinde çoğaltılmıştır. Bu vesileyle projede emeği ve katkısı bulunan bütün kurum ve
şahıslara teşekkürü bir borç biliyoruz. Başta İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel
Müdürlüğü olmak üzere, Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof
Dr. Ali Osman Öztürk’e şükranlarımızı sunuyoruz. Çekimler esnasında misafirperverlikleri ve değerli
katkılarından dolayı Osmancık Belediyesi’ne, Elvan Çelebi, Seydim, Balım Sultan köyü muhtarlıklarına,
uzun ve meşakkatli çalışmalarımız boyunca her zaman yanımızda olan Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Sivil toplum gönüllüsü Hitit Akademi derneğimizin değerli üyelerine,
katkı sunan hocalarımıza, projemize renk ve değer katan öğrencilerimize ve şükranlarımızı sunuyor
projemizin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Doç. Dr. Zekeriya Işık
Hitit Akademi Derneği Başkanı