Çimento Fabrikası Arazisi Satın Alımı Sözleşme Töreni gerçekleştirildi.